Shop veilig online
Gratis verzending vanaf €70,- (NL)
Verzendtijd 2/3 werkdagen

Algemene voorwaarden Bossbabesfashion

Definities:

Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Monsters/modellen:

Gevolgen niet tijdig betalen:

Recht van reclame:

Herroepingsrecht:

Opschortingsrecht:

Retentierecht:

Verrekening:

Eigendomsvoorbehoud:

Levering:

Levertijd:

Feitelijke levering:

Transportkosten:

Verpakking en verzending:

Bewaring:

Garantie:

Ruilen:

Vrijwaring:

Klachten:

Ingebrekestelling:

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:

Aansprakelijkheid Bossbabesfashion:

Vervaltermijn:

Recht op ontbinding:

Overmacht:

Wijziging van de overeenkomst:

Wijziging algemene voorwaarden:

ene voorwaarden te wijzigen.

Overgang van rechten:

Nietigheid of vernietigbaarheid:

Toepasselijk recht en geschillen:

Opgesteld op: 22-01-2021

Contact

Heb je een vraag? Wij zijn hier om je te helpen!
Stuur ons gerust een berichtje.

Liefs,

Boss Babes Fashion